Ontwerp samen de (be)­leef­omgeving

Op een leuke én effectieve manier samen naar een gedragen ontwerp, waarmee alle gebruikers van hun klimaat adaptieve leefomgeving kunnen genieten.

Waarom is burger­participactie belangrijk?

Burger­participatie

Verkennen

Burgerparticipatie zorgt voor een schat aan informatie. Met het gebruik van YIMBY krijg je een goed beeld van wat er speelt onder de omwonenden.

Verbinden

Door burgers te laten participeren en te luisteren naar hun ideeën en input, ontstaat verbinding tussen de gebruikers betrokkenen van de leefomgeving.

Verlagen

Het betrekken van burgers zorgt voor meer draagvlak bij veranderingen in hun leefomgeving door drempels te verlagen en onbegrip weg te nemen.

Verplichting

Met de komst van de Omgevingswet mogen en moeten burgers meedenken en meebeslissen over hun leefomgeving. YIMBY helpt hun ideeën te visualiseren.

Wat kan Yimby?

Het spel en de mogelijkheden

Met de burgerparticipatiegame YIMBY kunnen inwoners ontwerpen voor een wijk of publieke ruimte beoordelen, aanpassen of zelf maken.
Ook kunnen de ontwerpen worden getest op gevoeligheid voor hittestress, droogte en wateroverlast. Zo zie je direct de effecten van
de verschillende ontwerpkeuzes op je leefomgeving.
 
YIMBY kan bijdragen aan participatieprocessen op verschillende niveaus van de participatieladder en is flexibel inzetbaar.

Kenmerken

Co-creatie
Co-creatie

YIMBY Design zorgt voor een actieve rol van burgers in besluitvorming over hun leefomgeving. Er ontstaat wederzijds begrip tussen gebruikers en beheerders, ze komen samen tot een ontwerp.

Draagvlak creëren
Draagvlak creëren

Betrokkenheid bij een ontwerpproces creëert draagvlak voor veranderingen in de leefomgeving. De game informeert burgers over de bestendigheid van verschillende ontwerpen tegen hittestress, droogte en wateroverlast. Dit schept duidelijkheid over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en wat voor invloed deze keuzes hebben op hun leefomgeving.

Participatie
Toegankelijk

YIMBY is digitaal, visueel en gebruikersvriendelijk, daardoor is de game op elk moment gemakkelijk toegankelijk vanuit huis. Hierdoor kunnen grotere groepen burgers participeren.

Data-analyse en advies
Data-analyse en advies

Doordat YIMBY een online applicatie is biedt het de mogelijkheid om efficiënt data te verzamelen en te verwerken tot waardevolle inzichten over de collectieve visie van gebruikers. Zo kunnen we data gedreven advies geven.

Speluitleg

Hoe werkt het spel?

Hier kan je een preview van de game zien en een uitleg van alle stappen als je eenmaal aan de slag gaat!

TOEPASSINGEN

RUIMTELIJKE INRICHTING IN de RUIMSTE ZIN

YIMBY is breed in te zetten in verschillende toepassingsvelden. Hier enkele voorbeelden.

Gemeenten

Voor de herinrichting van wijken, parken en andere openbare ruimtes kunnen gemeenten burgerparticipatie faciliteren met YIMBY.

Onderwijsinstellingen

Met YIMBY kunnen studenten en docenten samen met omwonende een schoolplein of campus klimaat adaptiever inrichten. Zo ontstaat er een prettigere leer- en werkomgeving.

Bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen is vaak sprake van hittestress en wateroverlast. YIMBY biedt een platform voor bedrijven om samen ideeën uit te wisselen en mogelijkheden te ontdekken. Hiermee wordt een klimaat adaptieve versie van het terrein visueel gemaakt.

Woningcorporaties

Voor de inrichting van collectieve buitenruimtes kan YIMBY visueel inzicht geven in de mogelijkheden. De wensen van omwonenden worden gehoord en er wordt geïnformeerd over klimaat adaptatie in het gebied.

AANPAK

Stappen naar succes

Hoe ziet een succesvolle implementatie eruit?

  • Intake & gebiedsanalyse

We gaan in gesprek over de beste inzet van YIMBY voor uw specifieke vraagstuk en voeren een gebiedsanalyse uit. Daarbij kijken we naar de huidige fysieke inrichting en onder andere de demografische eigenschappen van het project gebied. Hierdoor wordt elk YIMBY proces op maat gemaakt, specifiek gericht op de uitdaging.

  • YIMBY design moment

Tijdens het YIMBY Design moment spelen de gebruikers het spel en geven op een interactieve manier hun mening. Spannend! Dit doen ze door ontwerpen te beoordelen, aan te passen of zelf te maken. Met een effectieve campagne en ondersteunende activiteiten zorgen we dat zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen.

  • Data-analyse & advies

We analyseren de data uit YIMBY en adviseren over de inrichting van het projectgebied. Hierin wordt duidelijk wat de wensen van de gebruikers zijn en hoe deze verwerkt kunnen worden in het eind ontwerp. Een eindrapport en een schetsontwerp adviseren over de ideale inrichting van het projectgebied.

Uitbreidingen

Modulaire opzet

In de nabije toekomt ontwikkelen we modules voor toepassingen op het gebied van energietransitie en circulair bouwen. Heb je nog andere ideeën, laat het ons weten!

Group 13

Klimaatadaptatie

Hittestress, droogte en wateroverlast kunnen worden getest. Per plaatsbare object en ondergrond wordt er inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn op klimaatbestendigheid.

herinrichting straat of wijk

Voor de herinrichting van straten, wijken of pleinen biedt de game veel verschillende objecten en ondergronden. Daarmee kunnen deelnemers hun wensen visueel kenbaar maken.

speelgelegenheden

Veel speeltuinen bieden mogelijkheden voor klimaat adaptieve oplossingen, in YIMBY is dit goed te combineren met speeltoestellen.

Schoolterreinen

Ieder schoolterrein wordt anders gebruikt en vraagt om een andere aanpak, de flexibele inzetbaarheid van YIMBY sluit hier op aan.

energietransitie

Maatregelen omtrent energietransitie, zoals warmtenetten en aardgasvrije wijken, hebben effect op de inrichting van de leefomgeving.

Circulair bouwen

YIMBY kan ondersteunen in overheidscampagnes rondom verduurzamingsopgaves en circulariteit, maar kan ook draagvlak creëren voor alternatieve bouwmethodes en -materialen.

Veelgestelde vragen

Antwoord & Uitleg

Waarom kan YIMBY beter dan andere vormen van burgerparticipatie werken?

YIMBY Design zorgt dat meerdere stemmen gehoord worden. Dit gebeurt door dat de game online toegankelijk is. Zo kunnen deelnemers in hun eigen tijd hun mening delen zonder verplicht ergens te moeten zijn en kennis te hebben over het thema. Door het spelen van de game, leren ze ook veel over de omgeving en de voordelen van klimaatadaptief inrichten.

Hoe groot mag mijn gebied zijn en hoeveel burgers kunnen er deelnemen?

De grote van het gebied is flexibel, zo kan het een park zijn van 20 bij 20 meter, tot een volledige straat of terrein herinrichten. Omdat het spel behoorlijk ver kan inzoomen, en alle objecten geplaatst moeten worden is het bijvoorbeeld minder bruikbaar voor een hele stad. Er zijn geen beperkingen bij het aantal gebruikers.

Wat is de doorlooptijd van het proces en hoeveel kost het?

De doorlooptijd en de kosten zijn afhankelijk van de gekozen toepassing van de game. In het geval dat het doel is om alleen een gebied te beoordelen, zal dit minder tijd kosten dan een gebied volledig zelf ontwerpen en alle resultaten hiervan bewerken. Ben je benieuwd naar de kosten of de doorlooptijd voor jou project, neem vrijblijvend contact op!

Wat kan ik verwachten van het advies?

Het advies en het schetsontwerp zijn gebaseerd op de data die uit het YIMBY Design moment komt. Dit is de kwantitatieve data die uit de game zelf komt waarvan er hotspot kaarten gemaakt worden. Maar ook kwalitatieve data, bijvoorbeeld door commentaren analyse of interviews met deelnemers. Met deze elementen kunnen we een gericht advies geven op wat de wens is voor het gebied, de drempels die er zijn, maar ook hoe ze te overkomen.

Is er ook uitleg over het spel?

Als je als gebruiker bezig bent met Yimby, vindt je hier onze speluitleg.

Heb je een andere vraag? Vraag het ons!

Meer informatie

Spel­demonstratie

Wil je meer weten over deze game en de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij geven graag een demonstratie en kijken naar de mogelijkheden die passen bij jouw vraagstuk.